+31 35 3690039 contact@station10.nl

Waardevol digitaliseren

in het Publiek Domein

Deze unit van Station10 is gespecialiseerd in waardevol digitaliseren in het publiek domein. Technologie verandert de wereld. Continu. Het zet een sociaal-economische verandering in gang.  Om waardevol te blijven, moeten organisaties in het publiek domein ook veranderen, samen met de context om hen heen. Continu. Dat moet passen bij de waarden die in die specifieke context gelden. Hiervoor heb je onafhankelijke kennis over productontwikkeling, coalitievorming, ervaring met veranderen door digitalisering nodig. En slagkracht om het uit te voeren. Vaak ontbreekt het bij organisaties hieraan. Daar helpen wij bij. Continu. In projecten met een duidelijke kop en een staart.

Onze aanpak

Organisaties waarderen onze brede en diepe vakinhoudelijke kennis en ervaring die we met honderden projecten in ruim 10 jaar hebben opgebouwd. Maar we maken pas écht een verschil in onze aanpak. Deze is gericht op vier pijlers.

Praktisch

Bij ons geen dikke rapporten. Wij bedenken pragmatische oplossingen. Ook zelf stropen we graag de mouwen op om de verandering te realiseren.

Mensgericht

We werken graag samen. Schouder aan schouder met onze klanten. We geloven dat we vanuit de samenwerking het beste uit de organisatie halen.

 

Ondernemend

Wij zijn ondernemers die direct effectief willen zijn. We werken aan duurzame vooruitgang en zijn flexibel in onze aanpak zonder het resultaat uit het oog te verliezen.

Onafhankelijk

Wij voeren onafhankelijk regie op projecten.
We hebben geen ontwerpers of programmeurs in dienst. Op die manier komen we tot het beste resultaat.

Wat doen we?

Station10 zorgt tijdens het gehele proces voor innovatief, resultaatgericht en verantwoord digitaliseren in het publiek domein. Onafhankelijk. Met kennis van productontwikkeling en digitalisering. 

Digitaliseren met externe partijen

We zien dat veel klanten samen met anderen aan de slag moeten met digitalisering met als risico dat het project niet van de grond komt, onbestuurbaar en onbeheersbaar wordt. Hoe doe je dat op een doelmatige en verantwoorde manier?

Wij komen stapsgewijs tot resultaat:

 1. Zorgen dat alle belanghebbende op één lijn zitten;
 2. Valideren wat de burger wil en wat zij gaat gebruiken;
 3. Zorgen doelmatig dat het product verantwoord gemaakt wordt.

Living Labs

We zien dat klanten samen met burgers willen onderzoeken waar ze digitalisering kansrijk kunnen inzetten. Dat doen ze met labs. Het risico is dat ze te weinig opleveren. Hoe voorkom je dat?

Wij komen stapsgewijs tot resultaat:

 1. We brengen de belanghebbenden op 1 lijn: een gedragen doelstelling en een verantwoorde aansturing op basis van publieke waarden;
 2. We richten het lab operationeel klein in met het juiste DNA, passend bij de gemeente;
 3. Op basis van behoefte, onderzoek en data starten we met experimenteren en komen snel met resultaat;
 4. De geïdentificeerde kansen zetten we om in pilots waarin we de risico’s verzachten.

Implementatie

We zien dat klanten bij implementatie vastlopen. Of dat er producten gemaakt worden die helemaal niet gebruikt worden. Juist tussen de stakeholders en de partij die het maakt gaat het vaak mis. Hoe voorkom je dat?

Wij komen stapsgewijs tot resultaat:

 1. We begeleiden het proces onafhankelijk;
 2. Definiëren scherp de toegevoegde waarde van het product en valideren dat bij de stakeholders;
 3. Begeleiden kortcyclisch het proces en bouwen alleen het hoogst noodzakelijke;
 4. Borgen wat er gebouwd wordt in de processen.

Gebruik van data

We zien dat klanten het belang zien van data, iedereen richt zich daar op. Maar het is zo groot en zo breed dat er zelden echt resultaat bereikt wordt. Hoe voorkom je dat?

Wij komen stapsgewijs tot resultaat:

 1. Waar wil je naar toe? Wat is je doelstelling? Smal en realistisch. Is het verantwoord? Is het kansrijk?
 2. Stapsgewijs daarnaartoe werken, resultaat gedreven, ethisch verantwoord en organisatiebreed geïmplementeerd;
 3. Gedurende het proces nieuwe kansen identificeren.

Expertisegebieden

Waardevol digitaliseren doen we in het gehele publieke domein met de juiste kennispartner, vaak is die partner de klant. Er zijn echter een paar thema’s waarin we diepgaande kennis hebben.

Digitale energietransitie

Communicatie & media

Burgerparticipatie

Dienstverlening

Digitale infrastructuur

Privacy

Big Data en datadeling

Alle facetten van digitale productontwikkeling (Google Design Sprint tot Agile Scrum)

Neem contact op met Xander

Xander is binnen Station10 verantwoordelijk voor het Publiek Domein. Xander is expert in innovatie, in staat om zaken in beweging te zetten en een team player met focus op resultaat. Bijna 20 jaar werkt hij al mee aan de digitale revolutie. Ervaring vanuit bedrijven, maatschappelijke organisaties, startups en een eigen bureau. Actief in de branches overheid, non-profit, media en energie.

xander.smit@station10.nl

 

9 + 8 =

Station10
Mediacentrum
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum

 

Email: contact@station10.nl
Telefoon: +31 35 3690039