+31 35 3690039 contact@station10.nl

Optimalisatie Marketing Afdeling Wegener Media

Programma Management ten behoeve van de project teams Oplage Management, Advertentie Marketing en Communicatie, PR & Sponsoring verantwoordelijk voor de reorganisatie van de marketingafdeling. Analyseren bestaande taken, verantwoordelijkheden en werkwijze. Ontwikkelen “best in class” organisatiestructuur. Plan van aanpak implementatie.

Wegener Media 
Is een regionale uitgeverij van nieuws producten, met de krant als primair product
Voert marketing activiteiten uit in de centrale marketing afdeling, evenals de 7 regionale uitgeverijen.
Wenst meer efficiency te realiseren door het optimaliseren van de taken en verantwoordelijkheden.

Opdracht
Ondersteun de werkgroepen Oplage Management, Advertentie Marketing en Communicatie, PR & Sponsoring bij het kaart brengen van de huidige taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en processen centraal en decentraal
Ontwikkel een “best in class” organisatiestructuur met bijbehorende processen en werkwijze
Maak een plan van aanpak voor de implementatie
Realiseer 10% FTE reductie

Station10 heeft…
Door middel van een gestructureerde aanpak de bestaande situatie in kaart gebracht
De werkgroepen inhoudelijk en procesmatig ondersteunt bij het definiëren van de gewenste situatie
Alle bevindingen geïntegreerd tot een eenduidig besluitvormingsdocument inclusief plan van aanpak ten behoeve van de directie.

Resultaat
Een centraal en decentraal gedragen Marketing organisatie met een FTE reductie van 8%