+31 35 3690039 contact@station10.nl

Integratie sales afdelingen Sanoma Uitgevers en Sanoma Digital

Begeleiden van de projectgroep “optimalisatie sales” . Ontwikkelen van visie op de markt en de strategische opties. Onderbouwen van het synergetisch effect. Invullen en optimaliseren van de nieuwe organisatiestructuur.

Sanoma Media 
Willen zich positioneren als een cross mediaal bedrijf.
Wil de sales organisaties van Sanoma Uitgevers en Sanoma Digital integreren
Met als doel één markt gerichte sales organisatie waar een compleet geïntegreerd media aanbod aangeboden wordt met één aanspreekpunt voor de klant.

Opdracht
Begeleid de projectgroep “optimalisatie sales” bij het formuleren van de visie en de strategie voor de nieuwe sales organisatie
Vertaal dit naar de meest optimale organisatiestructuur
Onderbouwt met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen
Ter voorbereiding op de besluitvorming in de directie

Station10 heeft…
Workshops georganiseerd om tot een gezamenlijk gedragen visie en strategie te komen.
Ondersteuning gegeven bij de vertaalslag naar een nieuwe organisatiestructuur, inclusief de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.
Het besluitvormingsdocument voor de directie opgesteld.

Resultaat
Een blauwdruk voor de nieuwe sales organisatie
De directie heeft de adviezen van de projectgroep “optimalisatie sales” overgenomen.