+31 35 3690039 contact@station10.nl

Ontwikkelen diversificatie strategie Nederlandse Publieke Omroep

In kaart brengen van mogelijke extra inkomstenbronnen. Kwantificeren van het commercieel potentieel. Inschatten van de haalbaarheid dit potentieel te ontsluiten vanuit wetgeving, operatie en publieke waarde.

De Nederlandse Publieke Omroep
zag structureel inkomsten vanuit Den Haag en STER teruglopen
zocht naar mogelijkheden om extra inkomstenbronnen aan te boren?

Opdracht
breng de mogelijke extra inkomstenbronnen in kaart
bereken de potentiele omvang van deze inkomstenbronnen aan de hand van de bestaande programmering
benoem de randvoorwaarden en risico’s van het aanboren van deze bronnen

Station10 heeft…
met behulp van het Station10 diversificatiemodel de mogelijke extra inkomstenbronnen in kaart gebracht en gekwantificeerd
inschattingen gemaakt van haalbaarheid vanuit wetgeving, operatie en publieke waarden aan de hand van interviews met experts

Resultaat
gekwantificeerd overzicht van mogelijke extra inkomsten geclusterd naar haalbaarheid
praktische aanbevelingen om deze inkomstenbronnen aan te boren