+31 35 3690039 contact@station10.nl

Herstructurering afdeling programmagegevens Nederlandse Publieke Omroep

Ontwerpen en implementeren van de nieuwe organisatiestructuur. Standaardiseren en optimaliseren van de primaire processen. Coachen van het team. Werven en selecteren van nieuwe mensen. Het dagelijks management van de afdeling (ad interim)

De afdeling Media Informatie Services (MIS) van de Nederlandse Publieke Omroep
Verzamelt en verwerkt de programmagegevens van alle radio en tv zenders
Levert deze gegevens aan uitgevers van RTV gidsen, digitale uitgevers en operators
Toenemende concurrentie dwingt MIS om meer klantgericht te gaan werken
De explosieve groei van digitale uitgevers van programmagidsen en het snel toenemend aantal radio en tv zenders vragen om een efficiëntere werkwijze

Opdracht
Kantel MIS van een intern gerichte operatie naar een extern gericht service center
Waar we het groeiend aantal digitale uitgevers en operators kunnen bedienen
Optimaliseer de werkwijze en de efficiency van het team

Station10 heeft…
Gedurende acht maanden ad interim leiding gegeven aan de afdeling
Aan de hand van gesprekken (intern) en interviews(extern) een visie op de toekomst van de afdeling geschetst en vertaald naar strategische keuzes
De gekozen strategie vertaald naar operationele structuur, werkwijze en bezetting
De nieuwe organisatiestructuur en werkwijze geïmplementeerd
Ondersteuning gegeven aan de werving en selectie van de nieuwe manager.

Resultaat
In een periode van acht maanden is de afdeling MIS geherstructureerd
Zijn alle medewerkers ingewerkt op de nieuwe dataverwerking systemen.
Waarbij de efficiency met 15% is verbeterd